När någon nära Dig har avlidit för detta oundvikligen med sig en del juridiska frågor och göromål. Vi samarbetar därför med erfarna jurister som lotsar Dig genom hela processen.

Bouppteckning

Enligt lag ska en s.k. bouppteckning förrättas inom tre månader från ett dödsfall och därefter registreras hos Skatteverket. Bouppteckningen är, något förenklat, en sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar. För Dig som mitt i Ditt egna sorgearbete ska ta fram alla uppgifter som behövs till bouppteckningen och därefter genomföra en så kallad bouppteckningsförrättning kan uppgiften verka överväldigande eller svårlöst. Våra jurister hjälper Dig, steg för steg, så att bouppteckningen uppfyller lagkraven för registrering och att bouppteckningsförrättningen genomförs på ett juridiskt korrekt sätt. De sköter även eventuella kontakter med Skatteverket och de ser till att bouppteckningen blir registrerad.

Arvskifte

När Skatteverket har godkänt bouppteckningen så ska ett arvskifte ske. Arvskiftet är den process som slutar med att dödsboets skulder har reglerats och tillgångarna delats ut till arvingarna. Det finns idag många olika familjekonstellationer och var och en av dessa har sin egen arvskiftesprocess som skiljer sig från fall till fall. Förekomsten av testamente eller oenighet mellan dödsbodelägarna kommer också att påverka processen. Ibland måste även en bodelning ske innan man kan gå vidare till arvskiftet. Oavsett hur processen kommer att se ut i Ditt fall så kräver lagen att arvskiftet sker skriftligen. Våra jurister hjälper Dig att nå fram till ett arvskiftesavtal så att tillgångarna kan delas ut till arvingarna och dödsboet därefter avvecklas. Skulle det finnas spänningar eller oenighet mellan dödsbodelägarna kan de även medla så att konflikter undviks.

Förvaltning av dödsboet

I tiden mellan dödsfallet och arvskiftet måste den avlidnes skulder och tillgångar på olika sätt hanteras och förvaltas. Vanligast är att någon av dödsbodelägarna sköter detta men ibland behövs hjälp utifrån. Våra jurister kan bistå med information och råd, och de kan även sköta förvaltningen av dödsboet.

Testamente

När någon nära Dig har gått bort så väcks ibland frågor kring vad som ska ske den dag Du själv går bort. Genom att upprätta ett testamente kan Du försäkra Dig om att Din sista vilja respekteras av de efterlevande. Om Du vill ha råd i denna fråga eller hjälp med att upprätta ett testamente så står våra jurister till tjänst med detta.