Livets slut

Döden är en del av livet.
Oavsett om den kommer väntat eller oväntat är den en stor händelse som väcker starka känslor av sorg, saknad, vanmakt, ilska och rädsla hos nära anhöriga och vänner. Tankar kring meningen med livet är ofta en plötslig realitet i denna svåra stund.

Ett dödsfall måste få ha sin tid och ges uppmärksamhet. Begravningen är en viktig del i sorgeprocessen. Den kan utformas på olika sätt, men grundmeningen är dock alltid den samma – att på ett värdigt sätt ta farväl och samtidigt bli ett vackert minne för de efterlevande.

Kontakta oss på telefon: 0414-149 40