Att mista en anhörig eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att just då känna sig osäker och orolig inför sådant som ska tas om hand. Du har dels din sorg och dessutom en hel del praktikaliteter som behöver lösas. Det kan vara svårt att ta in vad som hänt och man måste gå igenom situationer som är okända.

När man för första gången besöker en begravningsbyrå kan det kanske kännas lite svårt. Man står inför en plötslig och påtvingad situation, som man aldrig tidigare varit med om.

Frågor som tas upp vid besöket

  • Form av begravningsceremoni, kyrklig eller borgerlig
  • Var och när skall ceremonin äga rum (kyrkor samt kapell)
  • Jordbegravning/kremation
  • Val av kista och eventuellt urna
  • Blommor
  • Minnesstund
  • Dödsannons
  • Gravplats